AUSPUH BAKULAPONUDA

Proizvodnja ispušnih sistema, sportski ispušni sistemi

1. Rezanje i savijanje lima
2. Zavarivanje inox-a, aluminija i gusa (sivi lijev)
3. Strojna obrada tokarenja glodanja i brušenja
4. Čišćenje katalizatora
Kontakt
VII Retkovec 1/1
Zagreb, Dubrava
01/2003-789
098 207-249
jozo.bakula@inet.hr